W trakcie swej kariery zawodowej w KPMG zajmowałem się
zarządzaniem i nadzorowaniem badań sprawozdań finansowych
oraz innych projektów wykonywanych dla klientów.

Brałem udział w badaniu sprawozdań finansowych dużych spółek i grup kapitałowych (m. in. notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych) z wielu branż, raportujących wg polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, wdrażaniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz wprowadzaniem podmiotów gospodarczych na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych, a także połączeniami, przekształceniami i podziałami podmiotów gospodarczych.

Byłem kluczowym biegłym rewidentem wydającym opinię do sprawozdań m.in. spółek: Polskie LNG (Terminal Gazowy w Świnoujściu), PGE Energia Odnawialna (Farmy wiatrowe, Morskie farmy wiatrowe, Elektrownie wodne), PGE EJ1 (Energia Jądrowa), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, EDP Renewables Polska, Prochem Inwestycje, Syngenta Polska, Sheraton Warsaw, Westin Warsaw. Ponadto byłem biegłym rewidentem prowadzącym badania m.in. Auchan Polska, Coface Poland Factoring, Danfoss Poland, PKP Informatyka, Grupa Kapitałowa Polenergia S.A. (Farmy wiatrowe, Biomasa Energetyczna, Obrót, Dystrybucja, Elektrociepłownia), Grupa Kapitałowa Prochem S.A.

 

Doświadczenie w podziale na sektory

Energetyka

Energetyka

Energetyka odnawialna
Energetyka konwencjonalna
Energetyka jądrowa
Energetyka cieplna

Finanse

Finanse

Faktoring
Leasing
Fundusze Inwestycyjne

Przemysł

Przemysł

Przemysł maszynowy
Przemysł precyzyjny
Przemysł wysokich technologii
Przemysł farmaceutyczny

Handel

Handel

Hipermarkety
Motoryzacja
Paliwa
Ochrona roślin

 

Nieruchomości

Nieruchomości

Galerie Handlowe
Nieruchomości komercyjne
Budownictwo mieszkaniowe

Usługi

Usługi

Hotelarstwo
Informatyka
Transport kolejowy

Budownictwo

Budownictwo

Inżynieria i projektowanie
Materiały budowlane
Generalne wykonawstwo