AUDYT KATOWICE to projekt łączący audyt finansowy z nowoczesną technologią wykorzystywaną w procesie badania.

AUDYT KATOWICE zapewnia zarówno rzetelne i obiektywne raporty, ale również merytoryczne wsparcie w zakresie księgowości i finansów przedsiębiorstwa.

 

Nazywam się Michał Stawinoga i jestem odpowiedzialny za projekt AUDYT KATOWICE. Jestem biegłym rewidentem wpisanym w rejestrze Polskiej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 13029.

 

Posiadam bogate doświadczenie w świadczeniu usług badania i przeglądów sprawozdań finansowych oraz doradztwa księgowego.

Dysponuję szeroką wiedzą w dziedzinie rachunkowości i finansów popartą kwalifikacjami biegłego rewidenta i doświadczeniem zdobytym podczas pracy dla Klientów krajowych i zagranicznych.

Zakres usług AUDYT KATOWICE obejmuje również wsparcie w transakcjach kapitałowych: IPO, fuzje, przejęcia, podziały oraz przekształcenia.

 

 

AUDYT KATOWICE jest wpisany na listę firm audytorskich pod nr 4076.