AUDYT KATOWICE - audyt finansowy wspierany technologią

 

dowiedz się więcej

AUDYT KATOWICE to projekt łączący
audyt finansowy z nowoczesną
technologią wykorzystywaną w procesie badania.

AUDYT KATOWICE zapewnia zarówno rzetelne i obiektywne raporty,
ale również merytoryczne wsparcie w zakresie księgowości i finansów przedsiębiorstwa.

Nazywam się Michał Stawinoga i jestem odpowiedzialny za projekt AUDYT KATOWICE. Posiadam stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości nadany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Jestem biegłym rewidentem wpisanym w rejestrze prowadzonym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 13029.

dowiedz się więcej

Branże

Doświadczenie w podziale na sektory

Energetyka

Energetyka

Finanse

Finanse

Przemysł

Przemysł

Handel

Handel

Nieruchomości

Nieruchomości

Usługi

Usługi

Budownictwo

Budownictwo